5651 Sayılı Kanun Kimleri Kapsıyor

Yasa temel olarak internet erişimini paylaştırmış gerçek veya tüzel kişiliklerin kamu veya özel sektör tanımına bakmadan herkesi kapsamaktadır.

5651 sayılı kanunun kapsadığı birimler herhangi bir problem ile karşılaşıldığında bu kanuna karşı bazı sorumluluklara sahiptir. Bu birimlerin detayları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Erişim Sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişiler.

İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler.

Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanlar.

 Hukuki Süreç Nasıl İşliyor?

5651 Sayılı Kanuna Göre İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcının Yükümlülükleri (01/11/2007 tarihli Res.Gaz.):

   • MADDE 4 – (1)
   • a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
   • b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

[alt_font]Firelog[/alt_font] serisi ürünler kanunda belirtilen İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar için geliştirilmiştir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Kimlerdir?

  • Oteller,
  • Restoranlar,
  • Cafeler,
  • Öğrenci Yurtları,
  • Şirketler,
 • Kamu Kuruluşları

gibi müşterilerine, çalışanlarına ve misafirlerine İnternet erişim olanağı sunan her türlü tüzel ve gerçek kişiler Toplu Kullanım Sağlayıcı olarak adlandırılır. Toplu Kullanım Sağlayıcı olarak İnternet dağıtımı yapan kurumlar ya da kişiler sağladıkları İnternet dağıtımı hizmeti üzerinden gerçekleşen işlemlerin sorumlusudurlar. Bu sorumluluk hizmet olarak sunulan İnternet’in her türlü iyi ya da kötü niyetli kullanımını kapsar. Herhangi bir suç, hakaret, dolandırıcılık gibi yasa dışı işlemler neticesinde eğer 5651 sayılı kanunun gerektirdiği gibi bir loglama yoksa bunun da sorumlusu yine İnternet hizmetini toplu kullanıma açan kurum ya da kişilerdir. 

Firelog ve onun sunduğu loglama hizmeti sadece suç ya da suç unsurlarının tespitinde değil, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcısı olan kurum ya da kişilerin İnternet’i istediği gibi paylaştırma, hız kısıtlama, site engelleme unsurlarıyla daha verimli hale getirmek için oldukça elverişlidir. 

Hukuki Süreç Nasıl İşliyor?